Antares

Antares ondersteunt u bij de ontwikkeling van uw organisatie tot een coherent, adaptief en proactief organisme. 

Waarbij management, teams en medewerkers authentiek, open en betrokken worden én zich ontwikkelen van verantwoordelijkheid tot eigenaarschap.

Een organisatie waar met bezieling wordt gewerkt.

Om persoonlijke, organisatie- of projectdoelen te bereiken kunnen we putten uit talloze beproefde methoden en technieken. En toch.............toch lukt het niet altijd om onze doelen te bereiken, of om onze doelen binnen tijd en budget te bereiken.

Óf en hoe succesvol wij zijn, wordt in belangrijke mate bepaald door wat er zich onder het wateroppervlak afspeelt.
Het bepalen en behalen van onze doelen wordt onbewust bemoeilijkt en soms zelfs verhinderd door onze onbewuste patronen en drijfveren.
Hoewel hier veel van bekend is (Jung c.s.), wordt deze kennis tot nu toe in het bedrijfsleven nauwelijks benut.

Wilt u verder kijken dan de top van de ijsberg? Wilt u meer invloed uitoefenen op uw prestaties?